Redna zdravstvena inšpekcija je rutinski postopek, ki ga pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti izvaja Ministrstvo za zdravje. Namen rednih inšpekcijskih pregledov je zagotavljanje varnosti pacientov in strokovnosti ter spoštovanja zakonodaje pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Inšpekcijski pregledi so ključni za vzdrževanje visokih standardov zdravstvenih ustanov in za zagotavljanje najboljše možne oskrbe pacientom.

Potek inšpekcijskega pregleda

Medicinski center Dermatologija.si je 30.5.2024 obiskala zdravstvena inšpektorica, ki je izvedla redni pregled našega delovanja. Pregled je vključeval podroben vpogled v našo dokumentacijo, postopke in prakse, ki jih izvajamo pri našem delu, ter pregled naših prostorov. Inšpektorica je preverila:

  • Licence naših zdravnikov in podlago za opravljanje zdravstvenih storitev po Zakonu o zdravniški službi in Zakonu o zdravstveni dejavnosti.
  • Naše doktrine sterilizacije, čiščenja in dezinfekcije po Zakonu o nalezljivih boleznih.
  • Vzdrževanje higiene in sterilnosti naših prostorov in opreme.
  • Ravnanje z odpadki, vključno z nevarnimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
  • Natančnost in popolnost predpisanih postopkov za preprečevanje okužb.
  • Skladnost z zakonodajo in predpisi na področju zdravstvene dejavnosti.

Brezhibni v vseh točkah nadzora

Z veseljem sporočamo, da smo inšpekcijski pregled, ki je bil zelo natančen in je trajal skoraj tri ure, opravili z odliko. Inšpektorica ni imela nobenih pripomb na naše delo. To predstavlja še en dokaz, da v medicinskem centru Dermatologija.si udejanjamo najvišje standarde in najboljše prakse v zdravstveni oskrbi, ki smo si jih zadali. Uspešno opravljen inšpekcijski pregled tudi potrjuje, da skrbno in dosledno spoštujemo zakonodajo in predpise, ki so temelj za odgovorno delovanje zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Pacientom želimo nuditi vrhunsko oskrbo, zato nenehno vlagamo v izobraževanje našega osebja, posodabljanje opreme in izboljševanje naših procesov. V medicinskem centru Dermatologija.si bomo še naprej zagotavljali varno, strokovno in z zakonodajo skladno zdravstveno oskrbo za vse naše paciente.

Naročite se