5. in 6. aprila 2024 je v Rimskih Toplicah v organizaciji Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji potekal dogodek z naslovom Dermatovenerologija v Sloveniji danes – sodobni pristopi in izzivi.

Na strokovnem srečanju je s svojim avtorskim prispevkom Estetska dermatologija – modna muha ali nujnost nastopila tudi dr. Vesna Tlaker, ki je na osnovi svoje dolgoletne prakse predstavila področje estetskih postopkov na obrazu. To se je v zadnjih letih izjemno razširilo in populariziralo, kar odraža napredek v medicinski znanosti in spremenjene družbene odnose do lepote in staranja. Razvoj iz ekskluzivnosti, ki je bila dostopna le zvezdniškemu svetu estrade, v široko sprejetost kaže na vse večje prepoznavanje estetskih tretmajev kot dela legitimne skrbi za lastni videz in urejenost. Ti postopki, vključno z botulinskim toksinom za dinamične gube, hialuronskimi polnili za izgubo volumna ter laserjem ter drugimi visokoenergijskimi napravami za kakovost in specifične nepravilnosti kože, nudijo posameznikom možnost, da svoj zunanji videz uskladijo z notranjo samopodobo, s čimer izboljšajo samospoštovanje in dobro počutje. Odločitev za takšne tretmaje je pogosto motivirana z željo po naravnem, osveženem videzu, ki daleč presega samoljubje ali napuh.

Slaba praksa, ki jo zaznamuje nenaraven videz in hkrati pomeni tudi preziranje najboljših interesov pacienta, ne škodi le posamezniku, ampak tudi kali ugled področja. Dolžnost vsakega izvajalca je, da se bori proti takšnim praksam z visokimi strokovnimi in osebnimi etičnimi standardi, da se stalno izobražuje in izpopolnjuje ter da spodbuja preglednost in zaupanje.

Dr. Vesna Tlaker je medicinskim sestram in ostalim prisotnim pojasnila psihološke motive, družbene percepcije in etično prakso, povezano z estetskimi postopki, in podala osnovna dejstva o staranju obraza, o najpogostejših estetskih postopkih ter njihovo vlogo pri dostojanstvenem ohranjanju naravnega videza. Ob tem je izpostavila razumljivo vprašanje – ali so estetski postopki nujnost sodobnega življenja ali zgolj minljiva muha? Odgovor seveda ni enostaven in zanj se moramo poglobiti ne le v same postopke in njihove rezultate, temveč tudi v področje družbene in osebne percepcije in odnosa do posameznikovega videza.

Večina ljudi se za estetski postopek odloči z željo, da bi svoj videz uskladili s počutjem in dosegli boljšo samopodobo ter večjo samozavest. Gre za iskanje osveženega, naravnega, spočitega videza. Ne gre za samoljubje, temveč za občutek udobja v svoji lastni koži – za osebno urejenost. Podobno kot skrbimo za urejenost obleke, frizure in ličenja, si želimo urediti tudi zaradi staranja naguban, utrujen ali povešen obraz. Vendar je pot do takšne odločitve pogosto polna skrbi zaradi strahu pred nenaravnim videzom. V javnosti namreč vidimo številne primere nenaravno napihnjenih, umetnih obrazov, ki pa so posledica slabe prakse in do katerih praviloma pride šele po letih in desetletjih pretiranih in slabo opravljenih posegov, katerih rezultati se akumulirajo. Pravilno izvedeni estetski postopki so laičnemu očesu nevidni.

Dr. Vesna Tlaker in predsednica sekcije medicinskih sester v dermatologiji DMS Anita Jelen na srečanju medicinskih sester Dermatovenerologija v Sloveniji danes - sodobni pristopi in izzivi. Tema predavanja, Estetska dermatologija - modna muha ali nujnost - je požela veliko zanimanje.
Dr. Vesna Tlaker in predsednica sekcije medicinskih sester v dermatologiji DMS Anita Jelen na srečanju medicinskih sester Dermatovenerologija v Sloveniji danes – sodobni pristopi in izzivi.

Dobro opravljeni estetski postopki lahko izjemno pozitivno vplivajo na dobro počutje in samospoštovanje posameznika. Pacienti pogosto poročajo ne le o zadovoljstvu z izboljšanim videzom, ampak tudi o znatnem povečanju samozavesti in kakovosti življenja. Pravilno opravljeni estetski tretmaji imajo veliko psihološko vrednost, ki daleč presega njihov kozmetični izid.

Ob tem pa je dr. Tlaker poudarila, da družbena percepcija estetskih postopkov kot neprimernih ali samoljubnih še vedno predstavlja precejšnjo stigmo. Z iskrenim dialogom, ki v ospredje postavlja dobro počutje in iskanje naravnega osveženega videza, lahko tako izvajalci kot pacienti prispevamo k širšemu sprejemanju in razumevanju estetske medicine. Za širše družbeno sprejemanje estetskih izboljšav obraza je nujna tudi etična praksa in odgovornost izvajalcev, da vzdržujejo najvišje standarde, da pacietnom omogočajo sprejemanje informiranih odločitev, da jim iskreno svetujejo in jim predstavijo realistične možnosti. S takim pristopom lahko preprečimo pretiravanje in zagotovimo, da ostanejo estetske izboljšave subtilne in zveste naravnemu videzu vsakega posameznika.

Predavanje dr. Vesne Tlaker je objavljeno tudi v zborniku prispevkov.