Izkušnje v dermatologiji od leta 2006

Vodja medicinskega centra Dermatologija.si dr. Vesna Tlaker je specializacijo iz dermatovenerologije opravljala na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. S pohvalo jo je zaključila leta 2010. Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru je opravljala doktorski študij medicinske biotehnologije, v okviru katerega se je ukvarjala s preučevanjem humanih papilomavirusov.

Od leta 2006 do 2016 je bila zaposlena na Dermatovenerološki kliniki, kjer se je ukvarjala s celotnim področjem dermatovenerologije, zlasti pa s kožnimi znamenji, kožnim rakom, melanomom; luskavico, aknami in drugimi vnetnimi boleznimi kože ter fototerapijo.

Je avtorica številnih predavanj, člankov in prispevkov v strokovnih in splošnih revijah:

Vabljeno pregledno predavanje na strokovnem srečanju v tujini

 

Tlaker V. SP Dynamis in dermatology and esthetic medicine. 1st Fotona China Meeting. Beijing, China: 27-28 October 2018.

Tlaker V. 4D Face Lifting. Jeddaderm 2018. Jedda, Saudi Arabia: 6-8 March 2018.

Tlaker Žunter V. What’s New on the Horizon in Psoriasis Therapy. Immunology Summit 2014. Bucharest, Romania: 11.-12. april 2014.

Vabljeno pregledno predavanje na domačem strokovnem srečanju, ki ima značaj nacionalnega srečanja

Tlaker Žunter V. Delavnica Prepoznavanje kožnih znamenj. Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Ljubljana, Združenje zdravnikov družinske medicine. 38. strokovno srečanje timov 2012. Ljubljana: 25. in 26. maj 2012.

Tlaker Žunter V. Biološka zdravila in podobna biološka zdravila: razlike med podobnimi biološkimi in generičnimi zdravili. X. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 8.-10. november 2013.

Tlaker Žunter V. Sodelovanje z bolnikom pri zdravljenju luskavice. X. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 8.-10. november 2013.

Tlaker Žunter V. Huda luskavica – klinični primeri. Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta Ljubljana, Združenje zdravnikov družinske medicine. 40. strokovno srečanje timov 2014. Ljubljana: 23. in 24. maj 2014.

Tlaker Žunter V. Ali lahko še naprej opravljam svoje delo? Kaj narediti v primeru, ko nam razkužila uničujejo kožo in nohte? 3. strokovno izobraževanje za varnost in zdravje na delovnem mestu, doma in v okolju. Nevarne kemikalije: izbrana poglavja 2014. Ljubljana: Drutvo za širjenje toksikološkega znanja in Zavod za toksikologijo in zastrupitve: 28. marec 2014.

Tlaker Žunter V. Obravnava bolnika z bazalnoceličnim karcinomom v Sloveniji. Zbornik pripsevkov / 56. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 6.-8. november 2014. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2014: 371.

Tlaker Žunter V. Naše izkušnje s fotodinamičnim zdravljenjem in obvladovanje bolečine. XI. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 8.-10. november 2014.

Tlaker Žunter V. Nepravilna raba kozmetičnih izdelkov, primeri iz klinične prakse. Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni in pravilna nega kože. Lekarniška zbornica Slovenije, Strokovno izpopolnjevanje za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike. Ljubljana: 22.9.2015, 29.9.2015, 6.10.2015, 13.10.2015.

Tlaker Žunter V. Nega proti staranju kože. Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni in pravilna nega kože. Lekarniška zbornica Slovenije, Strokovno izpopolnjevanje za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike. Ljubljana: 22.9.2015, 29.9.2015, 6.10.2015, 13.10.2015.

Tlaker Žunter V. Zaščita kože pred UV-sevanjem. Svetovanje pri samozdravljenju kožnih bolezni in pravilna nega kože. Lekarniška zbornica Slovenije, Strokovno izpopolnjevanje za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike. Ljubljana: 29.9.2015.

Aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih srečanjih z ustno predstavitvijo ali predstavitvijo posterja

Tlaker V, Hošnjak L, Jelen M, Luzar B, Potočnik M, Miljković J, Poljak M, Seme K. A prospective cohort study of human papillomavirus infection in male patients with recurrent anogenital warts. European Academy of Dermatology and Venereology: 26th EADV Congress. Geneva, Switzerland, 13-17 September 2017.

Tlaker Žunter V. What’s your diagnosis? WYD1 – cutaneous oncology : case presentation : 10th international congress of dermatology, Golden jubilee congress, Final programme, Prague, May 20-24, 2009. 2009; Prague. [COBISS.SI-ID 27178201]

TLAKER ŽUNTER, Vesna, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Pioderma gangrenozum – niso vse razjede goleni venske etiologije = Pyoderma gangrenosum – all ulcers cruris are not of venous etiology. V: LUZAR, Boštjan (ur.), JURČIĆ, Vesna (ur.), PIŽEM, Jože (ur.), CALONJE, Eduardo (ur.). XL. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem, 3.-4. december 2009, Ljubljana. Novosti v dermatopatologiji. V Ljubljani: Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2009, str. 265-273. [COBISS.SI-ID 21608248]

Tlaker Žunter V. Antimalarials in dermatovenerology. Mednarodni dermatovenerološki kongres. Sistemsko zdravljenje v dermtovenerologiji. Ljubljana, 29. in 30. 9. 2011. Ljubljana: Katedra za dermatovenerologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Planinšek Ručigaj T, Tlaker Žunter V.  Lymphoedema treatment in Slovenia / Tanja Planinsek Rucigaj, Vesna Tlaker Zunter. V: The European journal of lymphology and related problems. – ISSN 0778-5569. – Vol. 23, no. 66 (2012), str. 16.

Planinšek Ručigaj T, Tlaker Žunter V. Palliative therapy of lymphedema in metastatic breast cancer. MASCC/ISOO International Symposium on Supportive Care in Cancer. Berlin, Nemčija, 27.-29. junij 2013.

Tlaker Žunter V, Gajšek P, Planinšek Ručigaj T. Internet-based interactive patient questionnaires: an innovative approach to self-assessment of pigmented skin lesions and risk of skin cancer. 8th World Congress of Melanoma. Hamburg, 17-20 Juy 2013.

Tlaker Žunter V. Bazalnocelični karcinom kot oblika kronične rane. 10. simpozij o ranah z mednarodno udeležbo “Zdravljenje ran – dobra praksa in nova znanja”. Portorož: UKC Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za kirurške okužbe, 23. in 24. april 2015.

Lunder T, Marko PB, Tlaker Žunter V, Kralj B, Koser Kolar N. Long-term drug survival of biologics in patients with psoriasis: analysis of the Slovene registry. In: WCD 2015 abstracts and proceedings. Vancouver: World congress of Dermatology, 8-13. junij 2015.

Tlaker Žunter V, Lovrečić L. New therapeutic options for nevoid basal cell carcinoma (Gorlin) syndrome. Genetika 2015. Rogaška Slatina, 20.-23 September 2015.

Tlaker Žunter V. Fotodinamično zdravljenje aktiničnih keratoz. Svetlobna terapija v medicini / 2. simpozij slovenskega združenja za fotomedicino in fotobiologijo z mednarodno udeležbo. Ljubljana: 3. oktober 2015.

Tlaker Žunter V, Kitanovski J. Therapy of multiple basal cell carcinomas with vismodegib in a pediatric patient with basal cell nevus (Gorlin) syndrome – a case report. 11th EADO Congress & 8th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centres. Marseille, Francija: 28.-31. oktober 2015.

Aktivna udeležba na domačih strokovnih srečanjih z ustno predstavitvijo ali predstavitvijo posterja

TLAKER ŽUNTER, Vesna, DRAGOŠ, Vlasta. Ektoparazitoze. V: DRAGOŠ, Vlasta (ur.). Osnove otroške dermatologije za pediatre : zbornik tečaja. Ljubljana: Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010, str. 29-21. [COBISS.SI-ID 27176665]

DRAGOŠ, Vlasta, TLAKER ŽUNTER, Vesna. Dermatoze pri atopijskem dermatitisu. V: DRAGOŠ, Vlasta (ur.). Osnove otroške dermatologije za pediatre : zbornik tečaja. Ljubljana: Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2010, str. 33-36. [COBISS.SI-ID 27177177]

Tlaker Žunter V. Bazalnocelični karcionom. UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika: Šola prepoznavanja melanoma in drugih kožnih tumorjev. Ljubljana, 1.4.2011.

Tlaker Žunter V, Gajšek P. Koža in umetni viri sevanja v solarijih. VIII. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 11. in 12. november 2011.

Gajšek P, Tlaker Žunter V. Izpostavljenost UV sevanjem v solarijih. VIII. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 11. in 12. november 2011.

Tlaker Žunter V. Koža in UV-sevanje. Inštitut za neionizirna sevanja: seminar Neionizirna sevanja na delovnem mestu 2012, Ljubljana: 19.1.2012.

Gajšek P, Tlaker Žunter V. Projekt UV solar. X. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 8.-10. november 2013.

Tlaker Žunter V, Matičič M, Žgavec B. Medikamentozna kožna reakcija po zdravljenju kroničnega hepatitisa C s proteaznim inhibitorjem – prikaz primera. X. dermatološki dnevi v Mariboru. Maribor, 8.-10. november 2013.

Tlaker Žunter V. Pregled novosti na področju dermatoonkologije. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Dermatovenerološka klinika, 13.2.2015

Tlaker Žunter V. Nepravilna uporaba kozmetičnih izdelkov – primeri iz prakse. V: Svetovanje pri samozravljenju kožnih bolezni in pravilna nega zdrave kože. Strokovno izobraževanje za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike v letu 2015. Zbornik predavanj. Ljubljana: Lekarniška zbornica Slovenije, 2015: 17-20.

Tlaker Žunter V. Nega proti staranju kože. V: Svetovanje pri samozravljenju kožnih bolezni in pravilna nega zdrave kože. Strokovno izobraževanje za inženirje farmacije in farmacevtske tehnike v letu 2015. Zbornik predavanj. Ljubljana: Lekarniška zbornica Slovenije, 2015: 39-43.

Tlaker Žunter V. Zaščita pred soncem. Izobraževanje ob predstavitvi programa Varno s soncem. Nova Gorica: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 21. april 2015.

Smrekar N, Tlaker Žunter V. Kožne spremembe pri zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni z zaviralcem TNF alfa. 4. multidisciplinarni simpozij o imunsko pogojenih vnetnih boleznih. Združenje slovenskih dermatovenerologov, Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Revmatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva:  Ljubljana, 8. april 2015.

Tlaker Žunter V. Hailey-Haileyjeva bolezen. VIII. Kogojevi dnevi. Ljubljana: Univerzitenti klinični center Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Katedra za dermatovenerologijo: 8.-9. april 2015

Zadolžitve in članstva v  strokovnih organizacijah

Članstvo v European Academy of Dermatology and Venereology

Članstvo v European Society for Laser Dermatology

Članstvo v Združenju slovenskih dermatovenerologov

Članstvo v Slovenskem združenju za fotomedicino in fotobiologijo

Članstvo v Network-Globalhealth – Worldwide Physicians’ Network for Aesthetic Medicine

Članstvo v International peeling society

Članstvo v evropskem združenju za dermatoonkologijo EADO

Članstvo v Network-Globalhealth – Worldwide Physicians’ Network for Aesthetic Medicine  Članstvo v International Society of Lipolysistherapy

Članstvo v  evropskem združenju za kožni lupus eritematozus EUSCLE

Strokovno sodelovanje s portalom za e-dermatologijo pri Fundaciji Rene Touraine

Članstvo v upravnem odboru Združenja slovenskih dermatovenerologov, od februarja 2010 do marca 2018

Izobraževalni javni nastopi (tisk, radio, televizija, javna predavanja)

Tlaker Žunter V. Ubijalski kožni rak : aparatura za zgodnje odkrivanje raka je – predraga / [intervjuvanka Vesna Tlaker Žunter] ; Tekst in foto Albina Podbevšek.  TI=Jana ISSN: 0350-9125.- Letn. 37, št. 30 (2009), str. 15

Tlaker Žunter V, Janežič T (1958-). Plešavost [Elektronski vir] : MMC RTV SLO, Prvi program : oddaja Svetovalni servis / [gosta oddaje] Vesna Žunter, Tomaž Janežič ; [voditeljica oddaje] Anja Strajnar. 7.9.2010. Dostopno na: http://tvslo.si/predvajaj/gostja-vesna-zunter-dr-med-plesavost/ava2.81271909/

Tlaker Žunter V. Glivice [Elektronski vir] : MMC RTV SLO, Prvi program : oddaja Svetovalni servis / [gost oddaje] Vesna Tlaker Žunter ; [voditeljica oddaje] Anja Strajnar. 1.7.2011. Dostopno na: http://tvslo.si/predvajaj/gostja-dr-med-vesna-tlaker-zunter-glivice/ava2.109458848/

JELEN, Lara. Premalo se mažemo in s prenizkim faktorjem! / tekst Lara Jelen. – Sogovornica v prispevku Vesna Tlaker Žunter. V: Jana. – ISSN 0350-9125. – Let. 39, št. 26 (28. jun. 2011), str. 50-51.

TLAKER Žunter, Vesna. Naj bi uporabo solarijev prepovedali? : pro & contra / Vesna Tlaker Žunter, Toni Kramberger. V: Večer. – ISSN 0350-4972. – [Letn.] 67, [št.] 141 (20. jun. 2011), str. 4.

GOLOB, Tatiana.  Na sonce pozorni med dopustom, doma veliko manj / Tatiana Golob. – Sogovornica v prispevku Vesna Tlaker Žunter. V: Savinjske novice. – ISSN 0351-8140. – L. 43, št. 27 (8. jul. 2011), str. 4-5.

TLAKER Žunter, Vesna. Vitamin D: ne nastavljajte se soncu / Vesna Tlaker Žunter. V: Bonbon. – ISSN 1854-4452. – L. 6, št. 274 (19. jul. 2011), str. 30-31.

TLAKER Žunter, Vesna. Dobra terapevtska obvladljivost androgenetične alopecije pri moških izboljša kakovost življenja / Vesna Tlaker Žunter. – Bibliografija: str. 30. V: MSD plus. – ISSN C507-5645. – [Letn.] 1 (2011), str. 29-30.

MANDIĆ, Marijana.  Krive so glivice! / tekst Marijana Mandić. – Sogovornica v prispevku Vesna Tlaker Žunter. V: Anja. – ISSN 1580-1446. – Let. 14, št. 13 (29. jun. 2012), str. [46].

TLAKER Žunter, Vesna. Genitalne bradavice niso dokaz nezvestobe / Vesna Tlaker Žunter ; piše Tili Kojić. V: Viva. – ISSN 1318-2749. – L. 20, št. 225 (Avg. 2012), str. 72-73.

Vivine minute (radijska oddaja). Predvajano v mesecu avgustu 2012 na radiu Sora, Radio Prlek, Radio Laser, Radio Univox, Radio Robin, Radio Ptuj, Radio Triglav, Radio Odmev, Moj radio, Štajerski val, Radio Pacient.

ĐOKIĆ, Zdenka. Ko primanjkuje vitaminov B / piše Zdenka Đokić. – Sogovornica v prispevku je Vesna Tlaker Žunter. V: Nika. – ISSN 1581-8438. – Št. 274 (16. maj 2012), str. 41.

RAČIČ, Irena, novinarka. Porjavelost je znamenje okvare kože / Irena Račič. – Sogovornica v prispevku je Vesna Tlaker Žunter. V: Moje zdravje. – ISSN 1854-3278. – Let. 7, [št.] 165 (17. jul. 2012), str. 22-24.

VUKOVIĆ, Adela. Izogibajte se odišavljenim / Adela Vuković. – Sogovornica v prispevku je Vesna Tlaker Žunter. V: Žurnal. – ISSN 2232-4151. – [Št.] 10 (10. mar. 2012), str. 32.

TLAKER Žunter, Vesna. Luskavica – svetovni zdravstveni izziv / Vesna Tlaker Žunter. V: Savinjske novice. – ISSN 0351-8140. – L. 44, št. 44 (2. nov. 2012), str. 16.

TLAKER Žunter, Vesna. Psoriatike še zaznamuje stigma / Vesna Tlaker Žunter. V: Primorske novice. – ISSN 1854-0570. – L. 66, št. 256 (6. nov. 2012), str. 16-17.

GOLOB, Tatiana. Sončna ura pravi, kdaj v senco se postavi / Tatiana Golob. – Sogovornica v prispevku je Vesna Tlaker Žunter. V: Savinjske novice. – ISSN 0351-8140. – L. 44, št. 24 (15. jun. 2012), str. 4-5.

TLAKER Žunter, Vesna. Luskavica – svetovni zdravstveni izziv / Vesna Tlaker Žunter. V: Glasilo občine Gornji Grad. – ISSN C504-1201. – L. 16, št. 2 (dec. 2012), str. 13-14.

TLAKER Žunter, Vesna. Kakšna je pravilna nega dojenčkove kože? / Vesna Tlaker Žunter. V: Zdrave novice. – ISSN 2232-2795. – (Nov. 2012), str. 40.

TLAKER Žunter, Vesna.  Optična sevanja in njihov vpliv na zdravje [Elektronski vir] : MMC RTV SLO, Prvi program : oddaja Svetovalni servis / [gosta oddaje] Vesna Tlaker Žunter in Peter Gajšek ; [voditelj oddaje] Bojan Leskovec. – Spletna oddaja. – Način dostopa (URL): http://tvslo.si/#ava2.147240600;;. – Nasl. z nasl. zaslona. – Opis vira z dne 12. 4. 2013. V: MMC RTV SLO [Elektronski vir]. – ISSN 1581-372X. – (5. 10. 2012).

TLAKER Žunter, Vesna. Nega suhe in občutljive kože : navodila za bolnike s hepatitisom C, ki prejemajo zdravljenje / [avtorica Vesna Tlaker Žunter]. – Ljubljana : Janssen, 2013. – 15 str. : ilustr. ; 21 cm

TLAKER Žunter, Vesna.  Pravilna nega povsem odpravi probleme / Vesna Tlaker Žunter. – Ilustr. V: Jana. – ISSN 0350-9125. – Let. 41, št. 8 (19. feb. 2013), str. 52-53.

TLAKER Žunter, Vesna. Nega kože pozimi / Vesna Tlaker Žunter. V: Zdrave novice. – ISSN 2232-2795. – (Feb. 2013), str. [23].

Tlaker Žunter V. Svet na otip. Biologija kože. Gea; XXV, januar 2014:18-23.

Kecelj N, Koser Kolar N, Kralj B, Lunder T, Marko PB, Tlaker Žunter V. Vse, kar ste želeli vedeti o zdravljenju luskavice: odgovori strokovnjakov. 1. izd. Ljubljana: AbbVie Biofarmacevtska družba: Maribor: Društvo psoriatikov Slovenije, 2015.

Znanstvene publikacije

Članek v domači strokovni reviji brez recenzije

TLAKER ŽUNTER, Vesna. Pogosti benigni kožni tumorji v splošni ambulanti. Družin. med., 2009, letn. 7, št. 14, str. 30-32, ilustr.

[COBISS.SI-ID 27177433]

Tlaker Žunter V. Pravočasno odkrivanje luskavičnega artritisa v dermatološki ambulanti. Stelus, št. 4 (jun 2014): 10-13.

Tlaker Žunter V. Koža nas ščiti pred zunanjim svetom. Vita, 2015, letn. 12, št. 84 (december 2015), str. 3-4.

Članek v domači strokovni reviji z recenzijo

TLAKER ŽUNTER, Vesna. Posebnosti pogostejših okužb kože pri starejših = Distinctive features of some frequent skin infections in the elderly. V: MILJKOVIĆ, Jovan (ur.). Kogojevi dnevi 2011, (Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica, vol. 19, suppl. 1). Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2010, str. 45-53.

TLAKER ŽUNTER, Vesna, DOLENC-VOLJČ, Mateja. Akutna urtikarija = Acute urticaria. V: MILJKOVIĆ, Jovan (ur.). [VI. Kogojevi dnevi], (Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica, vol. 19, suppl. 1). Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2010, 2010, letn. 19, suppl. 1, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 27176153]

Planinšek Ručigaj T, Tlaker Žunter V. Herpes zoster – pasovec. [VI. Kogojevi dnevi], (Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica, vol. 19, suppl. 1). Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2010, 2010, letn. 19, suppl. 1, str. 108-112.

Tlaker Žunter V, Vidmar D. Popotnik s kožnimi spremembami. Med Razgl 2013; 52 Suppl 5: 99-109.

Tlaker Žunter V., Košorok P, Bunič M, Sojar Košorok N. S človeškim papilomavirusom povezane benigne in maligne spremembe moškega spolovila in zadnjika. Med Razgl. 2014; 53 Suppl 6: 221-6.

Članek v mednarodni strokovni reviji s faktorjem vpliva

PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, KECELJ, Nada, TLAKER ŽUNTER, Vesna. Lymphedema following cancer therapy in Slovenia : a frequently overlooked condition? = Limfedem po zdravljenju raka v Sloveniji : pogosto spregledana posledica?. Radiol. oncol. (Ljubl.), dec. 2010, vol. 44, no. 4, str. 244-248, IV, ilustr.

[COBISS.SI-ID 254395904]

PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja, TLAKER ŽUNTER, Vesna, MILJKOVIĆ, Jovan. Naša iskustva s kompresijskom terapijom limfedema. Acta med. Croat., 2010, vol. 64, no. 3, str. 167-173. [COBISS.SI-ID 3759423]

Planinšek Ručigaj T, Tlaker Žunter V. Lymphedema after breast and gynecological cancer – a frequent, chronic, disabling condition in cancer survivors. Acta Dermatovenerol Croat. 2015;23(2):101-7.

Tlaker V. Successful therapy of excoriated acne with Nd:YAG laser: a case report. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2017: (in press).

Poglavje v knjigi

Praprotnik S, Smrekar N, Mervic N, Tlaker Žunter V, Urlep Žužej D, Petek Šter M. Multidisciplinarne smernice za obravnavo bolnikov, ki prejemajo zaviralce TNF-alfa: povzetek zaključkov 3. multidisciplinarnega simpozija o imunsko pogojenih vnetnih boleznih. Ljubljana: Društvo za razvoj revmatologije, 2014.

Tlaker Žunter V. Zdravljenje luskavice. In: Miljković, J, ed. Monografija o luskavici. Maribor: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2015.: 73-83.

Tlaker V. Lokalno zdravljenje. In: Kansky A, Miljković J,  Dolenc-Voljč M, eds. Kožne in spolne bolezni. Maribor: Medicinska fakulteta, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2017: pp. 37-48.