Epidemija koronavirusa – naši ukrepi

Koronavirus

Vsebina osvežena 13. marca 2020 ob 22. uri

Da bi pomagali preprečiti širjenje okužbe s koronavirusom, se na Inštitutu za dermatologijo pridružujemo ukrepom za umirjanje javnega življenja. V obdobju razglašene epidemije delamo v prilagojenem obsegu. Tako lahko svojim pacientom in strankam še naprej zagotavljamo odlično storitev ob dosledni skrbi za največjo možno varnost.

Če ste že naročeni za estetsko storitev ali posvet, termin velja, razen če vam posebej sporočimo drugače. Žal bomo morali spremeniti nekaj terminov zaradi reorganizacije dela – nadomeščanja sodelavk, ki bodo ostale doma z otroki zaradi zaprtja vrtcev.

Če ste naročeni za specialistični dermatološki pregled ali poseg, ki ga je potrebno opraviti nujno ali zelo hitro (v 14 dneh), termin velja, razen če vam posebej sporočimo drugače. Nenujni specialistični pregledi in posegi so v skladu z odredbo Ministrstva za zdravje, ki velja od 16. 3. 2020, žal odpovedani. Odredba narekuje: “Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ukrep velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.”

Naše paciente in stranke vljudno prosimo, da nam pomagajo pri izvajanju zaščitnih ukrepov:

– Če ste prehlajeni ali imate povišano telesno temperaturo, prosimo ostanite doma in nas kontaktirajte za nov termin.

– Na pregled naj pride samo pacient brez spremljevalcev. Če gre za nujno spremstvo (npr. gibalno ovirane ali mladoletne osebe), naj bo spremljevalec samo eden. Če bo spremljevalcev več, bi jih vljudno prosili, da počakajo zunaj naših prostorov.

– Ob prihodu si, prosimo, umijte in/ali razkužite roke – razkužilo je na voljo v čakalnici in sanitarijah.

– Na pregled pridite ob dogovorjeni uri ali največ 5 minut pred terminom. Ni vam potrebno prihajati prej, saj je zmanjšanje števila ljudi v zaprtem prostoru (čakalnica) ključno za manjšo možnost prenosa bolezni. Paciente, ki se morda pripeljejo od daleč in na pregled pridejo prezgodaj, bi vljudno prosilil, da na termin počakajo zunaj naših prostorov.

Za zmanjševanje možnosti širjenja epidemije je ključno omejiti stike med ljudmi na najmanjšo možno raven. Kot naši pacienti in stranke že vedo, pri nas obravnava poteka zelo individualno. Vsi naročeni so na vrsti ob dogovorjeni uri, zato se v čakalnici ljudje skoraj ne srečujejo. To bistveno zmanjša možnost prenosa okužbe. Poleg tega redno vzdržujemo visoke standarde glede higiene in dezinfekcije. Naš standardni način dela je ustrezen tudi za trenutne izredne razmere in skladen s priporočili vlade in NIJZ, tako da vam lahko nudimo največjo možno varnost v danih okoliščinah.

Uporabne informacije o koronavirusu najdete na spletnih straneh NIJZ , Vlade Republike Slovenije ter Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.